Jak audytorzy wewnętrzni powinni współpracować z Zarządem?

Jeśli Zarząd nie uważa Audytów Wewnętrznych za kluczowy element działalności firmy, może to oznaczać, że albo Zarząd nie dostrzega istotności tego obszaru, albo Audyty Wewnętrzne nie spełniają swojej roli w sposób efektywny.

Celem tego krótkiego artykułu jest pomoc członkom Zarządu zrozumieć, jak uzyskać maksymalną wartość z Audytów Wewnętrznych, jednocześnie wspierając Audytorów Wewnętrznych w dostarczaniu oczekiwanej wartości dla Zarządu.

Aby zrozumieć interakcję między Audytorami Wewnętrznymi, a Zarządem, należy wyraźnie określić:

 • Róle, zadania i podejścia Zarządu
 • Wartość, którą Audyty Wewnętrzne powinny dostarczać dla działalności firmy

Rola Zarządu

Ogólnie rzecz biorąc, dwie kategorie dyrektorów są niezbędne dla zrównoważonego zarządu: dyrektorzy wykonawczy i dyrektorzy niewykonawczy.

Dyrektorzy wykonawczy powinni mieć szczegółową wiedzę o swojej firmie i napędzać ją ku sukcesowi. W przeciwieństwie do nich, dyrektorzy niewykonawczy przynoszą wiedzę o środowisku zewnętrznym, w którym działa firma, oraz pewną miarę roztropności i kontroli.

Zadania Zarządu

Główną funkcją Zarządu jest przeglądanie, podejmowanie decyzji i kierowanie celem, wizją, misją i wartościami firmy. Na tej podstawie Zarząd musi ustalić strategię i strukturę firmy, aby najlepiej osiągnąć misję firmy. Oznacza to określenie, co powierzyć pracownikom, a co zrobić samodzielnie. Zarząd musi stale pamiętać o odpowiedzialnościach firmy wobec interesariuszy, do których zazwyczaj należą pracownicy, klienci, akcjonariusze i dostawcy.

Zrównoważone podejście Zarządu

Największym wyzwaniem dla Zarządu jest prowadzenie firmy naprzód przy jednoczesnym zachowaniu ścisłej kontroli nad działalnością firmy i byciu odpowiedzialnym za nią.

Dyrektorzy powinni brać pod uwagę siły wewnętrzne, w tym krótko- i długoterminowe ambicje handlowe i oczekiwania pracowników, oraz siły zewnętrzne, w tym prawne i konkurencyjne otoczenie oraz opinię publiczną.

Rola Audytu Wewnętrznego

Techniki Audytu Wewnętrznego skupiają się na zarządzaniu ryzykiem, poprawie produktywności i budowaniu zaufania w firmie. Powinny one stanowić podstawę dobrego zarządzania korporacyjnego, nie tylko w celu minimalizacji ryzyka takiego jak oszustwa i niska jakość, ale także w celu zwiększenia produktywności i korzyści dla wszystkich interesariuszy.

Proces Audytu Wewnętrznego

Proces jest relatywnie prosty, ale bardzo szczegółowy i obiektywny, co zazwyczaj sprzyja potrzebie korzystania z oprogramowania do Audytu Wewnętrznego. Obejmuje to:

 • Po pierwsze, zrozumienie, jak przebiegają odpowiedzialności, praca i przepływ danych w firmie, oraz zidentyfikowanie ryzyka wystąpienia błędów, zarządzania nierzetelnością lub oszustw. Audytorzy powinni móc zobaczyć, jak mechanizmy kontroli wewnętrznej wspierają zgodność z misją firmy.
 • Następnie Audytorzy przygotowują raport podsumowujący swoje wyniki i prezentują go Komitetowi Audytu, który zazwyczaj składa się przynajmniej z jednego członka Zarządu.
 • Wreszcie, Komitet Audytu podejmuje decyzje i wprowadza ulepszenia w firmie.

Co Audyt Wewnętrzny powinien dostarczyć Zarządowi?

Audyty Wewnętrzne, poprzez Komitet Audytu, powinny aktywnie doradzać Zarządowi, jak poprawić firmę i zarządzać ryzykiem. Innymi słowy, dostarczać Zarządowi informacje strategicznie wartościowe, które posłużą do podjęcie odpowiednichdziałań.

Oznacza to nie tylko ujawnianie potencjalnych problemów i zagrożeń, ale także zagłębianie się w przyczyny tych problemów, zapewnienie jasnej ścieżki rozwiązania tych problemów i proponowanie wewnętrznych kontroli w celu zapobieżenia wpływowi tych problemów na firmę.

Podsumowanie

Audyty Wewnętrzne są kluczowe dla dobrobytu i sukcesu firmy. Zalecenia i rekomendacje audytorów wpływają na poprawę wyników i jakości firmy, redukcję ryzyka, zapewnienie zgodności z przepisami, bycie dobrym obywatelem korporacyjnym i na zwrost innowacji. Jednak Zarząd musi rozumieć, ufać i stosować się do wyników Audytu Wewnętrznego, aby poprawić działalność firmy.

Jeśli ten artykuł okazał się pomocny, może Cię zainteresować, w jaki sposób platformy do zarządzania Audytem Wewnętrznym i narzędzia do Audytu Wewnętrznego mogą pomóc w procesie Audytu Wewnętrznego tutaj.

Rozwiązania biznesowe

Platforma AdaptiveGRC oferuje szereg modułów ułatwiających zarządzanie działaniami GRC w Twojej firmie.

Pozwól nam dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy. Wypełnij poniższy formularz.
ZAREZERWUJ KONSUTLACJĘ

Usprawnij swoje działania GRC dzięki AdaptiveGRC
Uzyskuj szybsze wyniki.

 • Wypełnij formularz.
 • Nasz konsultant wspólnie z Tobą określi potrzeby Twojej firmy.
 • Zaplanujemy demonstrację produktu, aby pokazać wymagane funkcje.
 • Pozyskamy Twoją opinię i dostosujemy narzędzie do Twoich potrzeb.
Wypełnij formularz

  Administratorem Twoich danych osobowych jest C&F S.A. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności C&F S.A.

  NASZE RECENZJE

  Przeczytaj recenzje, aby dowiedzieć się, co użytkownicy myślą o naszych rozwiązaniach.

  Niezwykle efektywne oprogramowanie GRC w atrakcyjnej cenie

  AdaptiveGRC oferuje dużą elastyczność w obsłudze procesów GRC i audytu. Produkt jest stale rozwijany, a klienci regularnie otrzymują dostęp nowe możliwości i funkcjonalności. Co więcej, cena jest bardzo konkurencyjna w porównaniu do innych produktów na rynku. Zespół wsparcia jest elastyczny i odpowiednio reaguje na potrzeby klientów.

  Sebastian B. Dyrektor Generalny | Bezpieczeństwo komputerowe i sieciowe

  Wszechstronna platforma do zarządzania ryzykiem i zgodnością

  Korzystałem z modułów AdaptiveGRC do zarządzania zgodnością i ryzykiem przez ponad rok. Wdrożenie przebiegło płynnie, a zespół wsparcia zawsze służył pomocą. Szczególnie cenię sobie funkcjonalności oferowane przez AdaptiveGRC – wszystkie procesy GRC są zarządzane za pomocą jednego narzędzia, które korzysta z jednej bazy danych. Narzędzie to pomogło mojej organizacji obniżyć koszty operacyjne i lepiej zrozumieć ryzyka.

  Marcin K. Dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji | Usługi finansowe

  Doskonałe narzędzie do kontroli zgodności

  Niesamowite jest to, że dzięki AdaptiveGRC zarządzanie indywidualnymi ocenami można skrócić z dni do minut. Narzędzie umożliwia generowanie raportów dla różnych interesariuszy, zawierających wybrane dane z wyników ocen. Bardzo doceniam możliwość tworzenia list specyfikacji zgodności dla kontraktów z dostawcami czy wewnętrznych działów.

  Jasween K. Zgodność w branży farmaceutycznej

  AdaptiveGRC wspiera firmy ubezpieczeniowe w zarządzaniu ryzykiem i zgodnością

  Używałem AdaptiveGRC do wsparcia procesów zarządzania zgodnością w firmach ubezpieczeniowych, które musiały dostosować się do wymagajacych regulacji branżowych. Używałem też AdaptiveGRC do zarządzania i monitorowania procesów zarządzania danymi po wejściu w życie RODO. Doświadczyłem znacznego wzrostu efektywności w obu przypadkach.

  Recenzent zweryfikowany Ubezpieczenia | Samozatrudnienie

  W nazwie AdaptiveGRC zawiera się wszystko

  Jak sugeruje nazwa, AdaptiveGRC to kompleksowe rozwiązanie GRC, które można dostosować do organizacji z różnych branż i różnej wielkości. Zespół AGRC wykonał znakomitą pracę, projektując i tworząc najlepsze w swojej klasie rozwiązanie GRC, które odpowiada na wyzwania dzisiejszego niepewnego i szybko zmieniającego się globalnego klimatu biznesowego. Współpraca z zespołem AGRC była przyjemnością, a wsparcie, które zapewnili, było wyjątkowe.

  D Scott C. Rozwój Biznesu | Biotechnologia

  Instytucje finansowe mogą znacznie skorzystać na AdaptiveGRC

  Cieszę się, że mogę używać AdaptiveGRC w mojej pracy. To dedykowane rozwiązanie jest bardzo pomocne każdemu, kto musi wypełnić kwestionariusz SREP. Dodatkowy czas, który zyskałem, był bezcenny. Design platformy również bardzo mi się podoba. Prostota użytkowania jest dużym plusem. Dzięki możliwości porównywania formularzy z poprzednich lat, mogłem skrócić czas potrzebny na wypełnienie nowego kwestionariusza. Ponadto, mogę monitorować postępy osób zaangażowanych w proces.

  Anna C. Szef Zespołu ds. Przestępstw Finansowych | Bankowość

  Świetne wsparcie dla firmy ubezpieczeniowej

  Moje ogólne doświadczenia są bardzo pozytywne. Czas i kontrola nad procesami, które zyskałem, są nieocenione. Podoba mi się, że platforma jest bardzo łatwa w obsłudze. Zdecydowanie pozwoliło mi to skrócić czas potrzebny na wypełnienie kwestionariusza SREP. Mogę również łatwo kontrolować status pracy moich członków zespołu, sprawdzać ich postępy i monitorować na bieżąco wydarzenia.

  Recenzent zweryfikowany Ubezpieczenia