Dlaczego Audyty Wewnętrzne są ważne dla Dyrektorów Finansowych.

Dlaczego Audyty Wewnętrzne są ważne dla Dyrektorów Finansowych.

Głównym obszarem zainteresowania Dyrektora Finansowego (CFO) jest wynik finansowy organizacji, podczas gdy Audyty Wewnętrzne (IA) koncentrują się na zarządzaniu ryzykiem, nadzorze i kontrolach wewnętrznych. .

Sukces finansowy i ryzyko są być może dwiema stronami tej samej monety, dlatego każdy CFO powinien jasno zrozumieć wartość, jaką niosą ze sobą dobre techniki Audytu Wewnętrznego.

Ten krótki artykuł ma na celu przedstawienie wartości, jakiej powinni oczekiwać CFO od funkcji audytu wewnętrznego, oraz równocześnie pomóc Audytorom zapewnić maksymalną wartość dla CFO.

Aby zrozumieć interakcję między audytem wewnętrznym, a CFO, należy zrozumieć:

 • Rolę CFO
 • Rolę Audytu Wewnętrznego
 • Jak Audyt Wewnętrzny wspiera CFO
 • Co Audyt Wewnętrzny musi dostarczyć, aby zapewnić maksymalną wartość

Rola CFO

Obowiązki CFO są zróżnicowane, ale koncentrują się na trzech podstawowych kwestiach:

 • raportowanie wyników finansowych
 • zapewnienie płynności finansowej
 • generowanie zwrotu z inwestycji

Dodatkowo, obowiązki CFO obejmują zazwyczaj zasiadanie w zarządzie spółki, wspieranie strategii spółki, wspieranie misji, wartości i celów spółki oraz kierowanie działem finansowym.

Rola Audytu Wewnętrznego

Audyty Wewnętrzne są głównie związane z kontrolą ryzyka. Rola ta jest klarownie określona przez CIIA:

„zapewnienie niezależnej gwarancji, że procesy zarządzania ryzykiem, nadzoru i kontroli wewnętrznej organizacji funkcjonują efektywnie.”

Cztery sposoby, w jakie Audyt Wewnętrzny wspiera CFO

Aby zrozumieć wartość audytu wewnętrznego dla CFO, oto niektóre cele CFO, które są wspierane przez audyt wewnętrzny:

 1. Ochrona organizacji. Dobry audyt wewnętrzny bada odporność organizacji we wszystkich obszarach, w tym w łańcuchu dostaw i płynności finansowej, pozycji pieniężnych. Po kryzysie bankowym w 2008 roku CIIA opracowała kodeks dla Audytu Wewnętrznego w celu ochrony firm z branży usług finansowych. Kodeks ten obecnie dotyczy wszystkich brytyjskich firm i daje audytorom wewnętrznym:
 2. dostęp do wszystkich obszarów organizacji
 3. bezpośrednią dostęp do dyrektorów generalnych (CEO)
 4. miejsce na posiedzeniach komitetu wykonawczego.

2. Zapewnienie przestrzegania wewnętrznych kontroli finansowych zgodnie z polityką spółki, na przykład w księgach rachunkowych. Zgodność z SOX oznacza, że kierownictwo wszystkich spółek publicznych jest prawnie odpowiedzialne za dokładność sprawozdań finansowych spółki. Kontrole muszą być udokumentowane i przeglądane w ramach audytu zewnętrznego. Dlatego audyty finansowe wewnętrzne są niezbędne, aby CFO miał pewność co do dokładności raportów finansowych.

3. Wsparcie jasnej, opartej na faktach wizji strategicznej. Narzędzia Audytu Wewnętrznego mogą dostarczyć CFO nastawionemu na podejście strategiczne,  dobrej informacji jak problemy i ryzyka wpływają na różne aspekty działania organizacji, w tym: na operacje, finanse, inwestycje, IT, cyberbezpieczeństwo, prawo, zgodność, wartość marki i ESG.

4. Dostarczenie mocnego zwrotu z inwetstycji (ROI). Nie jest to łatwe do obliczenia, ale dowody wskazują, że audyt wewnętrzny dostarcza wysoki poziom zwrotu z inwestycji. Źródła takie jak Deloitte szacują, że koszty audyt wewnętrzny wynoszą od 0,026% do 0,126% przychodów dla firm Fortune 500. Korzyści finansowe z audytu wewnętrznego są trudne do oszacowania, ale jasne jest, że audyt wewnętrzny zapobiega wielu ryzykom i karom, zanim spowodują one duże koszty dla organizacji.

Czego potrzebuje Audyt Wewnętrzny, aby dostarczyć najwięcej wartości?

Zalecamy prowadzenie listy kontrolnej Audytu Wewnętrznego dotyczącej kluczowych wymagań, które audyt wewnętrzny potrzebuje, aby zespół mógł pracować jak najlepiej potrafi.

 • Praca na odpowiednim poziomie: audyt wewnętrzny musi mieć uprawnienia do wykonywania swojej pracy, raportowania do najwyższych organów organizacji, dla osób, które interesują się problemami, którymi zajmuje się audyt wewnętrzny. Oznacza to także dostęp do posiedzeń zarządu.
 • Niezależność i obiektywność, a także odpowiednie zasoby do tego, ustalone przez radę dyrektorów, a nie tylko przez dyrektora generalnego.
 • Jasne kodeksy praktyki, ustanowione przez radę dyrektorów i opracowane przez instytucje branżowe.
 • Specjalistyczne technologie do monitorowania danych, egzekwowania polityk i rejestrowania każdego działania użytkownika. Bez tego ciężka praca administracyjna i szczegółowa jest niezwykle trudna do wykonania. Najlepsze oprogramowanie do audytu wewnętrznego oferuje dodatkowe funkcje, takie jak analiza danych i modelowanie predykcyjne, które identyfikują ukryte ryzyka jeszcze wcześniej i dostarczają jeszcze więcej korzyści.

Podsumowanie

Audyty wewnętrzne przynoszą korzyści całej organizacji, a relacja między CFO a Audytem wewnętrznym powinna opierać się na współpracy, ponieważ obie strony pracują nad zapewnieniem sukcesu organizacji, choć z dwóch różnych perspektyw.

Jeśli ten artykuł był dla Ciebie pomocny, być może zainteresuje Cię nasz Przewodnik po Audycie Wewnętrznym, który omawia, w jaki sposób platformy do zarządzania audytem wewnętrznym i narzędzia audytu wewnętrznego mogą pomóc Twojej organizacji.

Rozwiązania biznesowe

Platforma AdaptiveGRC oferuje szereg modułów ułatwiających zarządzanie działaniami GRC w Twojej firmie.

Pozwól nam dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy. Wypełnij poniższy formularz.
ZAREZERWUJ KONSUTLACJĘ

Usprawnij swoje działania GRC dzięki AdaptiveGRC
Uzyskuj szybsze wyniki.

 • Wypełnij formularz.
 • Nasz konsultant wspólnie z Tobą określi potrzeby Twojej firmy.
 • Zaplanujemy demonstrację produktu, aby pokazać wymagane funkcje.
 • Pozyskamy Twoją opinię i dostosujemy narzędzie do Twoich potrzeb.
Wypełnij formularz

  Administratorem Twoich danych osobowych jest C&F S.A. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności C&F S.A.

  NASZE RECENZJE

  Przeczytaj recenzje, aby dowiedzieć się, co użytkownicy myślą o naszych rozwiązaniach.

  Niezwykle efektywne oprogramowanie GRC w atrakcyjnej cenie

  AdaptiveGRC oferuje dużą elastyczność w obsłudze procesów GRC i audytu. Produkt jest stale rozwijany, a klienci regularnie otrzymują dostęp nowe możliwości i funkcjonalności. Co więcej, cena jest bardzo konkurencyjna w porównaniu do innych produktów na rynku. Zespół wsparcia jest elastyczny i odpowiednio reaguje na potrzeby klientów.

  Sebastian B. Dyrektor Generalny | Bezpieczeństwo komputerowe i sieciowe

  Wszechstronna platforma do zarządzania ryzykiem i zgodnością

  Korzystałem z modułów AdaptiveGRC do zarządzania zgodnością i ryzykiem przez ponad rok. Wdrożenie przebiegło płynnie, a zespół wsparcia zawsze służył pomocą. Szczególnie cenię sobie funkcjonalności oferowane przez AdaptiveGRC – wszystkie procesy GRC są zarządzane za pomocą jednego narzędzia, które korzysta z jednej bazy danych. Narzędzie to pomogło mojej organizacji obniżyć koszty operacyjne i lepiej zrozumieć ryzyka.

  Marcin K. Dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji | Usługi finansowe

  Doskonałe narzędzie do kontroli zgodności

  Niesamowite jest to, że dzięki AdaptiveGRC zarządzanie indywidualnymi ocenami można skrócić z dni do minut. Narzędzie umożliwia generowanie raportów dla różnych interesariuszy, zawierających wybrane dane z wyników ocen. Bardzo doceniam możliwość tworzenia list specyfikacji zgodności dla kontraktów z dostawcami czy wewnętrznych działów.

  Jasween K. Zgodność w branży farmaceutycznej

  AdaptiveGRC wspiera firmy ubezpieczeniowe w zarządzaniu ryzykiem i zgodnością

  Używałem AdaptiveGRC do wsparcia procesów zarządzania zgodnością w firmach ubezpieczeniowych, które musiały dostosować się do wymagajacych regulacji branżowych. Używałem też AdaptiveGRC do zarządzania i monitorowania procesów zarządzania danymi po wejściu w życie RODO. Doświadczyłem znacznego wzrostu efektywności w obu przypadkach.

  Recenzent zweryfikowany Ubezpieczenia | Samozatrudnienie

  W nazwie AdaptiveGRC zawiera się wszystko

  Jak sugeruje nazwa, AdaptiveGRC to kompleksowe rozwiązanie GRC, które można dostosować do organizacji z różnych branż i różnej wielkości. Zespół AGRC wykonał znakomitą pracę, projektując i tworząc najlepsze w swojej klasie rozwiązanie GRC, które odpowiada na wyzwania dzisiejszego niepewnego i szybko zmieniającego się globalnego klimatu biznesowego. Współpraca z zespołem AGRC była przyjemnością, a wsparcie, które zapewnili, było wyjątkowe.

  D Scott C. Rozwój Biznesu | Biotechnologia

  Instytucje finansowe mogą znacznie skorzystać na AdaptiveGRC

  Cieszę się, że mogę używać AdaptiveGRC w mojej pracy. To dedykowane rozwiązanie jest bardzo pomocne każdemu, kto musi wypełnić kwestionariusz SREP. Dodatkowy czas, który zyskałem, był bezcenny. Design platformy również bardzo mi się podoba. Prostota użytkowania jest dużym plusem. Dzięki możliwości porównywania formularzy z poprzednich lat, mogłem skrócić czas potrzebny na wypełnienie nowego kwestionariusza. Ponadto, mogę monitorować postępy osób zaangażowanych w proces.

  Anna C. Szef Zespołu ds. Przestępstw Finansowych | Bankowość

  Świetne wsparcie dla firmy ubezpieczeniowej

  Moje ogólne doświadczenia są bardzo pozytywne. Czas i kontrola nad procesami, które zyskałem, są nieocenione. Podoba mi się, że platforma jest bardzo łatwa w obsłudze. Zdecydowanie pozwoliło mi to skrócić czas potrzebny na wypełnienie kwestionariusza SREP. Mogę również łatwo kontrolować status pracy moich członków zespołu, sprawdzać ich postępy i monitorować na bieżąco wydarzenia.

  Recenzent zweryfikowany Ubezpieczenia